PortalMSS

Портал Моја средња школа представља платформу која Вам омогућава да извршите електронске услуге у вези са пријемним испитом, завршним испитом и уписом у први разред средње школе за школску 2021/2022. годину, за школе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, са изузетком музичких, балетских и специјалних школа.

Vest2

Обавештавамо вас да је Влада Републике Србије и Министарство просвете, науке и технолошког развоја донело одлуку да се од 19. 04. 2021. године настава за ученике од 5. до 8. разреда, реализује у школи, на начин како је организована од 1. септембра 2020. године.

Vest5

Замолио бих родитеље да буду стрпљиви и да пажљиво читају обавештење на сајту, које је окачено на насловној страни, на два места.

OnlineNastava1

Поштовани родитељи,

Од понедељка 15.03.2021.године, на основу Дописа МПНТР бр. 610-00-00178/2021-07 (од 12.03.2021. год), Школа је у обавези да настави реализацију наставе у школи само за ученике млађих разреда. Рад у продуженом боравку за ученике првог и другог разреда наставља се по већ утврђеној сатници рада