Републичко такмичење из физике

I место

Василије Ивановић 6-4

II место

Анђела Томашевић 7-6

III место

Ђорђе Паројчић 6-3

Марко Попевић 6-1

Похвала

Ранко Матејић 6-2
Радош Јојић 8-2

 

 

Градско такмичење из француског језика

I место

Соња Баланџић 8-3

II место

Јана Арсенијевић 8-2
Исидора Павловић 8-4

III место

Тијана Мијић 8-4

 

 

Градско такмичење из биологије

I место

Тиса Јовановић 7-2 - директан пласман на републичко такмичење
Лука Викало 5-6
Ђорђе Паројчић 6-3

II место

Александар Бјеловук 5-3
Огњен Нешковић 7-4
Наташа Јевтић 7-3
Катарина Милојевић 7-3
Лука Калезић 7-1

III место

Петра Грабуловска 5-3
Ана Тамбурић 6-1
Тијана Мијић 8-4

 

 

Градско такмичење из физике

I место

Марко Попевић 6-1
Анђела Томашевић 7-6
Радош Јојић 8-2

II место

Василије Ивановић 6-4

III место

Ђорђе Паројчић 6-3
Ранко Матејић 6-2

Похвала

Андрија Зечевић 6-6

 

 

Градско такмичење из спортске гимнастике

III место

Екипа ОШ“ Јосиф Панчић“

Уна Петровић 6-5
Уна Ераковић 5-3
Ивона Стевановић 6-5
Јелена Јовичић 5-4
Тамара Митрашиновић 5-5

 

 

Градско такмичење из историје

III место

Исидора Павловић 8-4

 

 

Градско такмичење из српског језика

I место

Саша Павловић 5-5
Тиса Јовановић 7-2
Наташа Јевтић 7-3

II место

Катарина Вастано 6-2

III место

Јана Арсенијевић 8-2

 

 

Градско такмичење из математике

I место

Ђорђе Паројчић 6-3

II место

Вук Вукашиновић 5-4
Василије Ивановић 6-4
Марко Попевић 6-1
Анђела Томашевић 7-6
Марко Јањић 7-6

III место

Милица Бјеловук 7-5

Стефан Миленковић 5-5 - похвала
Павле Ковачевић 6-2 - похвала
Милица Ивковић 7-6 - похвала
Радош Јојић 8-2 - похвала

 

 

Златна сирена - градско такмичење

I место

Видана Трајковић 3-5 и Милица Живановић 3-5, дует

Марија Митровић 6-4, соло

Марија Митровић 6-4, Уна Петровић 6-5, дует

Анђела Омеровић 8-3, Николина Вујаковић 8-3, Ива Стојановић 8-4, терцет
жанр стари мајстори, класична или савремена соло песма
 
II место

Видана Трајковић 3-5, соло песма

 

 

Градско такмичење из енглеског језика

I место

Ана Кртолица 8-4
Павле Чапрић 8-4

II место

Јана Обрадовић 8-3
Соња Мацура 8-6
Лука Дмитровић 8-6
Петар Недељковић 8-1
Душан Лукић 8-4

III место

Милан Вукашиновић 8-6

 

 

Градско такмичење из географије

II место

Матеја Радовић 7-4
Mилица Бјеловук 7-5
Анђела Томашевић 7-6
Александар Стојаковић 8-5

III место

Предраг Радојловић 7-1
Виктор Волиц 7-1
Милош Марковић 8-5

 

 

Општинско такмичење из информатике и рачунарства

Пласман на градско такмичење

Огњен Нешковић 7-4

 

Општинско такмичење из српског језика

II место

Саша Павловић 5-5

III место

Зорка Божиловић 6-6
Катарина Вастано 6-2
Тиса Јовановић 7-2
Наташа Јевтић 7-3
Јана Арсенијевић 8-2
Марија Милутиновић 8-2

 

 

Општинско такмичење из француског језика

I место

Соња Баланџић 8-3

II место

Јана Арсенијевић 8-2
Исидора Павловић 8-4
Јана Обрадовић 8-3
Вељко Митровић 8-2

III место

Тијана Мијић 8-4
Петра Матић 8-5
Станислава Перић 8-1

 

 

Општинско такмичење из техничког и информатичког образовања

I место

Стефан Миленковић 5-5 (практичан рад по задатку)
Лука Милановић 8-4 (бродо-моделарство)
Матија Јевтић 8-5 (примена електромагнета)

III место

Милан Вукашиновић 8-6 (примена електромагнета)
Растко Дукић 8-4 (примена електромагнета)
Андреј Грујић 8-6 (ауто-моделарство)

 

 

Општинско такмичење из математике

млађи разреди

I место

Јована Николић 3-1
Константин Симић 3-3
Павле Узуновић 4-3

II место

Јаков Ристивојевић Рајковић 3-4

III место

Софија Јосиповић 3-1
Огњен Радојчић 3-6
Лука Денић 3-4
Катарина Ковачевић 3-6
Андреа Митровић 3- 5
Марко Ескић 3-2
Калина Павловић 3-1
Илија Илић 3-3
Марко Ескић 3-2
Ивана Шалипур 4-6
Петар Чавић 4-5
Душан Дабић 4-2
Јулија Николић 4-6
Димитрије Станојевић 4-5
Лука Радојевић 4-3

старији разреди

I место

Коста Стаменовић 5-3
Василије Ивановић 6-4
Марко Попевић 6-1
Милица Ивковић 7-6

II место

Михаило Митић 5-1
Вук Вукашиновић 5-4
Стефан Миленковић 5-5
Александар Бјеловук 5-3
Ђорђе Паројчић 6-3
Уна Рајковић 7-2
Милица Бјеловук 7-5
Марко Јањић 7-6

III место

Саша Павловић 5-5
Павле Ковачевић 6-2
Анђела Томашевић 7-6
Радош Јојић 8-2

 

 

Општинско такмичење из биологије

I место

Александар Бјеловук 5-3
Ива Маријановић 5-4
Петра Грабуловска 5-3
Ђорђе Паројчић 6-3
Ана Тамбурић 6-1
Тиса Јовановић 7-2
Наташа Јевтић 7-3

II место

Лука Викало 5-6
Владимир Михаиловић 5-1
Јована Перић 6-1
Катарина Вестано 6-2
Радован Павићевић 6-5
Ивона Петковић 6-2
Лука Калезић 7-1
Огњен Нешковић 7-4
Катарина Милојевић 7-3
Тијана Мијић 8-4

III место

Урош Пуја 5-4
Милица Бјеловук 7-5
Теодора Милинковић 8-4

 

 

Општинско такмичење из географије

I место

Mилица Бјеловук 7-5
Анђела Томашевић 7-6

II место

Предраг Радојловић 7-1
Виктор Волиц 7-1
Матеја Радовић 7-4
Јана Арсенијевић 8-2
Александар Стојаковић 8-5
Милош Марковић 8-5
Ђорђе Шљивић 8-5

III место

Емилија Шћепановић 7-5
Ања Бошњак 8-4
Ива Митић 8-4

 

 

Општинско такмичење из енглеског језика

На велику жалост свих ученика осмом разреда, који су прошли ниво школског такмичења и били послати на општинско такмичење из енглеског језика, ни једно дете на општини Чукарица није имало довољан број поена да освоји прво, друго или треће место на овом новоу такмичења. Слична ситуација је у целој Србији. Ученици су били суочени са тестом непримереним за ученике основне школе.

Из саопштења датог наставницима енглеског језика произилази да наставници треба да направе процену и сами одреде да ли све своје ученике који су се такмичили на општинском нивоу треба да пошаљу на градско/окружно такмичење или оне ученике који су имали највећи број поена на општинском такмичењу.

Нажалост дипломе за општинско такмичење могу се доделити само ученицима који су прешли праг знања према постојећим Пропозицијама (32 поена). Сви ученици су ускраћени за ове дипломе као и за места, а ко је крив за то процените и сами. Да би се превазишао проблем ученици се само упућују на градско/окружно такмичење.

Желимо срећу свим ученицима осмог разреда да на адекватном тесту покажу своја знања и буду награђена за уложени труд и рад у изучавању овог страног језика од првог разреда школовања.

 

 

Општинско такмичење из историје

II место

Јана Арсенијевић 8-2

III место

Исидора Павловић 8-4
Александар Зисић 8-6

 

 

Општинско такмичење из хемије

III место

Огњен Нешковић 7-4
Анђела Пантелић 7-1
Марко Рабреновић 7-6

 

 

Златна сирена - општинско такмичење

I место
 
Видана Трајковић 3-5
жанр староградска песма

Марија Митровић 6-4 и Видана Трајковић 3-5, дует
жанр староградска песма

Марија Митровић 6-4
жанр дечија забавна песма

Марија Митровић 6-4 и Уна Петровић 6-5, дует
жанр дечија забавна песма

Мина Савић 7-2 и Сара Спасојевски 7-6, дует
жанр популарна забавна песма свих епоха

Анђела Омеровић 8-3, Николина Вујаковић 8-3,Ива Стојановић 8-4, терцет
жанр стари мајстори, класична или савремена соло песма
 
 
II место
 
Илијана Трајковић 5-2
жанр стари мајстори, класична или савремена соло песма

Илијана Трајковић 5-2 и Софија Станковић 5-3, дует
жанр стари мајстори, класична или савремена соло песма

Мина Савић 7-2,
жанр популарна забавна песма свих епоха

Анђела Омеровић 8-3,
жанр стари мајстори, класична или савремена соло песма

Анђела Омеровић 8-3, Николина Вујаковић 8-3, дует
жанр стари мајстори, класична или савремена соло песма

 

 

Општинско такмичење из физике

I место

Марко Попевић 6-1
Ранко Матејић 6-2
Василије Ивановић 6-4
Ђорђе Ивановић 6-4
Ђорђе Паројчић 6-3
Анђела Томашевић 7-6

II место

Андрија Зечевић 6-6
Радош Јојић 8-2

III место

Павле Ковачевић 6-2
Душан Марић 6-4
Уна Петровић 6-5
Виктор Волиц 7-1
Милица Ивковић 7-6
Андрија Зечевић 6-6

 

 

Општинско такмичење - Кратка драмска форма у организацији Пријатеља деце Београда

I место

Мина Алексић 2-2 - најбоља женска улога
Вук Живановић 2-2 – најбоља мушка улога
Учитељица Радмила Жежељ – Ралић, најбољи стецаријо зуа кратку драмску форму

II место

Одељење 2-2

 

 

Општинско такмичење из кошарке

III место

кошаркашка екипа ОШ „Јосиф Панчић“

Алекса Ковачевић 8-4
Милан Ђурђевић 8-3
Андрија Бараћ 8-1
Константин Тодоровић 8-5
Вељко Миланко 8-3
Иван Младеновић 8-3

Алекса Филиповић 8-1
Милош Тепавац 8-3
Александар Миличић 8-3
Борис Јаковљевић 8-3
Филип Тиосављевић 8-5

 

 

Општинско такмичење из одбојке

II место

одбојкашка екипа ОШ „Јосиф Панчић“

Матија Ристић 8-1
Матија Николић 8-4
Вељко Митровић 8-2
Алекса Ковачевић 8-4
Алекса Филиповић 8-1
Марко Владисављевић 8-4

Вук Вуковић 8-3
Огњен Петровић 8-5
Александар Стојаковић 8-5
Никола Стишовић 8-4
Борис Николић 8-1
Лука Милановић 8-4

 

 

 

 

 

Друштво математичара Србије је организовало КВИЗ МАТЕМАТИЧКОГ ЛИСТА као начин обележавања годишице издавања листа. Наша екипа је освојила прво место на општини и треће место на градском такмичењу. Екипа ОШ" Јосиф Панчић" се састојала од по једног доброг математичара из генерације. Екипу су чинили ученици:

Михајло Митић 5-1
Ђорђе Паројчић 6-3
Анђела Томашевић 7-6
Радош Јојић 8-2

Градско такмичење је одржано 4.11 .2016.год.

 

 

 
 

април 2017.