професор разредне наставе

 

Учешће у пројектима:

 • Члан тима за прегледање и одобравање програма стручног усавршавања за запослене у образовно васпитним установама, ЗУОВ; фебруар – јун, 2014.
 • Аутор, наставник истраживач u пројекту „РАНОН – разговори наставника о наставницима“ на тему: Сарадња наставника унутар колектива; организација:COP-а, СУРС-а, Образовање +, Педагошко друштво Србије и Фонд за отворено друштво; 2011 – 2012.
 • Члан тима у истраживачком пројектуMapping Policies and Practices for the Preparation of Teachers for Inclusive Education in Contexts of Social and Cultural Diversity у организацији ETF-а, SCIENTER-аи COP- a; 2009 – 2010.
 • Коаутор радионица у програму Savethechildren, „Вртић и школа за сву децу“. Израда пројекта за радионице у узрасно мешовитој групи из осетљивих група: ромска деца, дете са аутизмом, са проблемима у говору. 2006 – 2007.
 • Члан комисије за избор 50 кандидата на конкурсу „Ромски асистент у настави“, Министарство просвете. 2006.
 • Координатор програма Удружење студената за подршку деци у учењу, „Отворена учионица“ у Основној школи „Јосиф Панчић“ 2005.
 • Координатор програма Црвеног крста Србије и Шпаније: Шпански језик за основце (6, 7 и 8 разр)
 • Коаутор програма у организацији Инцест траума центра - „Ава кари“ , за групу ромске деце, која нису још пошла у школу. 2004.
 • Реализатор програма у организацији „Друштво за унапређивање ромских насеља“, на компензаторним пројектима образовања деце ромског насеља Депонија;2002. – 2004
 • Члан Тима за језик књижевност и комуникацију, МПС РС, 2003.
 • Аутор, наставник истраживач u пројекту „РАНОН – разговори наставника о наставницима“ на тему: Сарадња наставника унутар колектива; организација:COP-а, СУРС-а, Образовање +, Педагошко друштво Србије и Фонд за отворено друштво; 2011 – 2012.
 • Члан тима у истраживачком пројектуMapping Policies and Practices for the Preparation of Teachers for Inclusive Education in Contexts of Social and Cultural Diversity у организацији ETF-а, SCIENTER-аи COP- a; 2009 – 2010.
 • Коаутор радионица у програму Savethechildren, „Вртић и школа за сву децу“. Израда пројекта за радионице у узрасно мешовитој групи из осетљивих група: ромска деца, дете са аутизмом, са проблемима у говору. 2006 – 2007.
 • Члан комисије за избор 50 кандидата на конкурсу „Ромски асистент у настави“, Министарство просвете. 2006.
 • Координатор програма Удружење студената за подршку деци у учењу, „Отворена учионица“ у Основној школи „Јосиф Панчић“ 2005.
 • Координатор програма Црвеног крста Србије и Шпаније: Шпански језик за основце (6, 7 и 8 разр)
 • Коаутор програма у организацији Инцест траума центра - „Ава кари“ , за групу ромске деце, која нису још пошла у школу. 2004.
 • Реализатор програма у организацији „Друштво за унапређивање ромских насеља“, на компензаторним пројектима образовања деце ромског насеља Депонија;2002. – 2004
 • Члан Тима за језик књижевност и комуникацију, МПС РС, 2003.

 

Водитељ програмa стручног усавршавања запослених у образовању:

 • „Ромско дете и школа“, дводневни семинар, 16 бодова, у Каталозима од 2002. до 2014. МПС, коаутор и водитељ семинара
 • „Јачање капацитета за децентрализацију“, тродневни семинар, 2003. - 2004. ГИ Грађанске иницијативе, водитељ

 

Објављени радови, чланци, књиге:

 • Приручник за наставнике уз буквар за српски језик за први разред основне школе, Klett, 14. 03. 2014, коаутор
 • „Рашина и Машина игра словима“, Буквар за групни поступак описмењавања за први разред основне школе, Klett, 18. 12. 2012, коаутор
 • Радни листови уз Читанку за српски језик за други разред основне школе, ЗУНС – Завод за уџбенике и наставна средства , 2004, аутор
 • „Деца воле“, Приручника за учитеље уз читанку за први разред основне школе, ЗУНС – Завод за уџбенике и наставна средства, 2004, коаутор
 • „Деца воле“, Читанка за први разред основне школе за српски језик, ЗУНС – Завод за уџбенике и наставна средства, 2003, коаутор
 • „Плави зец“, Радни листови за српски језик за први разред основне школе, ЗУНС – Завод за уџбенике и наставна средства, 2003, аутор
 • Сарадња наставника унутар колектива; објављен у публикацији РАНОН,2011- 2012, аутор
 • Стручни рад - Моделовање стручног усавршавања наставника: образовно законодавство и пракса, Педагогија LXVIII, 1,2013. стр. 37.-52., коаутор
 • Мацура-Миловановић, С. Гера, И., Ковачевић, М. - Припрема будућих учитеља за инклузивно образовање у Србији: тренутно стање и потребе; Зборник за педагошка истраживања; коаутор
 • Мацура-Миловановић, С. Татић-Јаневски, С., Ковачевић, М., Арсић, М. - Поглед изблиза: социјално педагошки аспекти рада са ромском децом и родитељима у насељу Депонија, У: Социјална педагогија у настајању - у тражењу одговора на проблем друштвено искључених група (уред. Сунчица Мацура-Миловановић), Педагошки факултет у Јагодини, 2009., коаутор
 • Мацура-Миловановић, С., Татић-Јаневски, С., Ковачевић М. - Узроци неуспеха ромске деце у школи, Учитељ,бр.75, (1/2004), Београд, стр. 84-88; коаутор

 

 

Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама

Удружења грађана „МИ – Мрежа за инклузију маргинализоване деце“, 2007. , кооснивач

Друштво учитеља Београда, ДУБ, Савез учитеља Републике Србије, СУРС, 2004. , члан