ПОСЛОВИ УЧИТЕЉА ОД I ДО IV РАЗРЕДА

Име и презиме учитеља Одељење
Зоран Гаврић 1/1
Радмила Жежељ 1/2
Бојана Плавшић 1/3
Јована Калезић 1/4
Сандра Мирчић 1/5
Татјана Филиповић 1/6
Радмила Вукић 2/1
Сандра Планић 2/2
Марица Петковић 2/3
Драгана Дујовић 2/4
Јасмина Ђорђевић 2/5
Мирјана Ковачевић 2/6
Јован Мицић 3/1
Снежана Милановић-Лакић 3/2
Гордана Симовић 3/3
Споменка Марковић 3/4
Невена Опалић 3/5
Сузана Милаковић 3/6
Маја Марковић 41
Ивана Марковић 4/2
Љиљана Јованоски 4/3
Тања Цапудер 4/4
Мирјана Ђукаловић 4/5
Ива Иванчевић Илић 4/6
Катарина Микић Продужени боравак 1
Марија Протић Продужени боравак 1
Оља Ташић Продужени боравак 1
Оља Павловић Продужени боравак 1
Силвана Лазић Продужени боравак 2
Катарина Танацковић Продужени боравак 2
Бојана Бозета Продужени боравак 2
Тамара Ердељанов Продужени боравак 2

 

 

ПОСЛОВИ НАСТАВНИКА ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ

 


Име и презиме наставника,
старешинство и наставни предмет
Одељење
Слађана Тодоровић
Српски језик
Грађанско васпитање
5/1,2 ; 7/4,5
гв: 5/2 и 5/3
Јелена Вуковић
одељ.ст. 5/4
Српски језик ; Грађанско васпитање
5/3,4
гв: 5/1 и 5/4
Марија Димитријевић
одељ.ст. 8/3
Српски језик
6/1,5
8/1,2,3
Наташа Бајковић
одељ.ст. 5/6
Српски језик ; Грађанско васпитање
5/5,6  ; 7/1,2
гв: 5/5 и 5/6
Весна Данкулов
Српски језик
6/2,6
7/3,6
Светлана Лакићевић
одељ.ст. 8/4
Српски језик
8/4,5,6
6/3,4
Мирослав Антонић
одељ.ст. 8/6
Математика
6/1,2
8/2,4,6
Игор Петковић
одељ.ст. 6/4
Математика
6/4,6
8/1,3,5
Анђелка Вученовић
одељ.ст. 7/1
Математика
5/4,5,6
7/1,2
Сања Глигорић
одељ.ст. 5/1
Математика
5/1,2,3
7/3,4
Марко Павловић
Математика
6/3,5
7/5,6
Марија Панић
одељ.ст. 7/6
Енглески језик
1/4,5,6 ; 3/1,2,3,4
7/1,3,6
Ивана Милисављевић
одељ.ст. 5/5
Енглески језик
5/1,2.3,4,5,6
7/2,4,5
Маја Веселиновић
одељ.ст. 6/6 
Енглески језик ; Грађанско васпитање
6/1,2,3,4,5,6 ; 8/2,5,6
гв: 8/3,5,6
Оливера Крстић
Енглески језик
1/1,2,3 ; 2/5,6
3/5,6 ; 4/1.2,3
Ивана Јовановић
Енглески језик
2/1,2,3,4 ; 4/4,5,6
8/1,3,4
Катарина Поповић
Француски језик
6/2,5,6
7/2,3,5
Милосав Дабетић
Француски језик
5/1,2,3,4,5,6
7/1,4,6
Весна Вујовић
одељ.ст. 8/2
Француски језик, Грађанско васпитање
6/1,3,4 ; 8/1-6
гв: 6/4 и 8/2
Ивона Томић
одељ.ст. 5/2
Биологија
5/1,2,5,6
7/1-6
Лидија Лечић
одељ.ст. 6/1
Биологија
5/3,4 ; 6/1-6
8/1,2
Мирјана Димитријевић
одељ.ст. 5/3
Географија
5/1-6
8/1-6 ; 6/4
Драгана Јанковић
одељ.ст. 7/4
Географија ; Грађанско васпитање
6/1,2,3,5,6 ; 7/1-6
гв: 7/3,4,5
Марија Црногорац
Историја ; Грађанско васпитање
5/1-6, 7/1-6 ; 8/4
гв: 7/1,2,6
Мирослав Стојановић
одељ.ст. 6/3
Историја ; Грађанско васпитање
6/1-6 : 8/1,2,3,5,6
гв: 6/1,2,3,5,6 ; 8/1,4
Миомир Ранђеловић
Хемија
7/1-6
8/1,2,3,4
Тамара Проданов
Биологија, Хемија
8/3,4,5,6
8/5,6
Александра Обрадовић
одељ.ст. 8/1
Физика, Техника и технологија
7/1-6 ; 8/1,2,3,4,5
ТиТ 8/1,5
Љиљана Лазаревић Милојевић
одељ.ст. 6/5
Физика
6/1-6
8/2,3,4,6
Лидија Јовчић
Техника и технологија
6/3,4,5,6
8/2,3,4,6
Славољуб Васић
Техника и технологија
6/1,2,3,4
8/1-6
Мирослав Радић
Техника и технологија
5/1-6
7/3,4
Милан Милојевић
Техника и технологија
5/1-6
7/1,2,5,6
Данка Петровић
одељ.ст. 7/3
Техника и технологија
6/1,2,5,6
7/1-6
Петра Стојковић
одељ.ст. 7/2
Музичка култура
5/1,2
7/1-6
Татјана Маћејка Трајковић
одељ.ст. 6/2
Музичка култура
5/3,4,5,6
6/1-6 ; 8/1-6
Драгана Ристић
одељ.ст. 8/5
Ликовна култура
5/2,3,4,5,6 ; 6/1,3,4,6
7/3,5,6 ; 8/1,5,6
Ана Живковић
Ликовна култура
5/1 ; 6/2,5
7/1,2,4 ; 8/2,3,4
Радмила Јовићевић
одељ.ст. 7/5
Физичко и здравствено васпитање
5/1,3,5 (са ОФА)
6/5 (без ОФА)
7/1,3.5
Марија Петровић
Физичко и здравствено васпитање
5/6 (без ОФА)
6/2,4,6 (са ОФА)
8/1,3,5
Сања Чуровић
Физичко и здравствено васпитање
5/2,4 (без ОФА)
6/1,3 (са ОФА)
6/5 (само ОФА) ; 8/2,4,6
Душан Костић
Физичко и здравствено васпитање
7/2,4,6
5/2,4,6 (само ОФА)
Татјана Пантелић
Информатика и рачунарство
5/1-6 ; 6/1-6
7/1-6 ; 8/1-6
Марјана Младеновић
Информатика и рачунарство
5/1-6 ; 6/1-6
7/1-6 ; 8/1-6
Данијела Бојковић
Верска настава
3.р. 4 групе ; 4.р. 3 групе
5.р. 3 групе ; 6.р. 6 група
7.р. 3 групе ; 8.р. 1 група
Мирослав Тазић
Верска настава
1.р. 5 група ; 2.р. 5 група
7.р. 2 групе ; 8.р. 4 групе