Оморика

Оморика је лист ученика Основне школе "Јосиф Панчић". Излази једном годишње, на Дан школе 17.априла.