АКТИВ УЧИТЕЉА ПРВОГ РАЗРЕДА и БОРАВКА

Радмила
Жежељ

Зоран
Гаврић

Бојана
Плавшић

Јована
Калезић

Сандра
Мирчић

Татјана
Филиповић

Марија
Протић

Оља
Ташић

Ucit4

Силвана
Лазић

Ucit31

Оља
Павловић

Катарина
Микић

Катарина
Танацковић

Slika

Тамара
Ердељанов

Бојана
Бозета

 
АКТИВ УЧИТЕЉА ДРУГОГ РАЗРЕДА

Ucit1

Радмила
Вукић

Сандра
Планић

Мирјана
Ковачевић

Драгана
Дујовић

Марица
Петковић

Јасмина
Ђорђевић Ерет

АКТИВ УЧИТЕЉА ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА

Јован
Мицић

Снежана
Милановић - Лакић

Гордана
Симовић

Споменка
Марковић

Невена
Опалић

Сузана
Милаковић

АКТИВ УЧИТЕЉА ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА

Маја
Марковић

Ивана
Марковић

Љиљана
Јованоски

Ucit11

Тања
Цапудер

Мирјана
Ћукаловић

Slika

Ива
Иванчевић Илић