Поштовани родитељи,

У условима нестабилне епидемиолошке ситуације, а водећи се Посебним програмом основног образовања и васпитања и Стручним упутством за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у основној школи, у школској 2020/2021. години, наша школа је донела одлуку о начину реализације наставе у наредном периоду.

Током пандемије редовна настава ће се реализовати у 24 учионице, 2 информатичка кабинета, великој фискултурној сали и у дворишту школе. Неће бити кабинетске наставе, осим за информатику, што значи, да ће свако одељење од I до VIII (односно група) имати своју, јасно обележену учионицу.

Настава у продуженом боравку биће реализована у 10 за то одређених просторија.

 

Образовно-васпитни рад у школској 2020/2021. години

Образовно-васпитни рад у школској 2020/2021. години планира се кроз непосредни рад у школи и организацију наставе на даљину. У складу са законом, а на основу Посебног програма школски час траје 30 минута. Ученици првог циклуса наставу похађају током преподнева (од 8.00h), а ученици другог циклуса наставу похађају током поподнева (од 14.00 h).

Начин реализације наставног процеса зависи од циклуса образовања.

За први циклус (ученике од I до IV разреда) настава се одвија кроз непосредни рад у школи за све ученике. Ученици су подељени у две групе, групу А и групу Б (групе су подељене по азбучном реду, а ученици ће прецизније информације добити од учитеља/одељенских старешина путем мејла или вибера) и прате наставу према следећем распореду сатнице.

 

Табеларни преглед сатнице за први циклус (1. и 2. разред*)

ГРУПА А
Час по реду Време трајања
1. 8.00 - 8.30
2. 8.35 - 9.05
Велики одмор 15 минута 15 минута
3. 9.20 - 9.50
4. 9.55 - 10.25
д е з и н ф е к ц и ј а
ГРУПА Б
1. 10.45 - 11.15
2. 11.20 - 11.50
Велики одмор 15 минута
3. 12.05 - 12.35
4. 12.40 - 13.10
д е з и н ф е к ц и ј а

 

* У групи А су деца која иду у боравак. Једне недеље група А има четири часа, а група Б три часа, а следеће недеље група А има три часа, а група Б четири и тако даље, наизменично.

 • Свако одељење првог разреда у групи А има ученике који иду у продужени боравак. Ученици боравка ће током септембра у школи боравити од 8.00 до 17.00 часова.
 • С обзиром на то да је повећан број група, односно да нам недостају учитељи за рад у боравку, одлучено је да одређених дана наставу у боравку држе слободни наставници (музичке културе, ликовне културе, грађанског васпитања, верске наставе и наставници физичког и здравственог васпитања).
 • Родитељи су обавештени о томе да у наредном периоду школа није у могућности да обезбеди исхрану ученицима који похађају продужени боравак. Ученици доносе оброк (ужину) од куће и конзумирају га у школи у договорено време уз поштовање препоручених здравствено-хигијенских мера. Размена хране и пића међу ученицима није дозвољена.

 

Табеларни преглед сатнице за први циклус (3. и 4. разред**)

ГРУПА А
Час по реду Време трајања
1. 8.00 - 8.30
2. 8.35 - 9.05
Велики одмор 15 минута
3. 9.20 - 9.50
4. 9.55 - 10.25
д е з и н ф е к ц и ј а
ГРУПА Б
1. 10.45 - 11.15
2. 11.20 - 11.50
Велики одмор 15 минута
3. 12.05 - 12.35
д е з и н ф е к ц и ј а

 

**Прва група увек има четири часа, а друга група увек има три часа. Једне недеље група А је прва, а група Б друга, а следеће недеље група Б је прва, а група А друга и тако даље, наизменично.

 • Да би се избегла гужва у дворишту, одлука, од стране учитеља а по препоруци Министарства просвете, јесте да велики одмор за ученике првог и другог разреда буде у другом временском интервалу од ученика трећег и четвртог разреда.
 • Ученици чији су се родитељи определили да не похађају наставу у школи, обавезни су да прате наставу на даљину преко РТС-а, а од наставника ће добијати материјал за рад по договору.
 • Испитивања и провере знања за све ученике организоваће се у просторијама школе у договору са учитељем и предмнетним наставницима.

 

За други циклус (ученике од V до VIII разреда) настава се одвија према комбинованом моделу рада - непосредним радом у школи и кроз онлајн наставу, наизменично. Препорука Министарства просвете јесте да ученици имају највише 5-6 часова и да акценат буде на предметима из којих ученици полажу завршни испит, па смо у складу са тим и организовали наставу. Ученици су, такође, подељени у две групе, групу А и групу Б и прате наставу према следећој временској организацији (сатници):

 

РАСПОРЕД САТНИЦЕ за ученике од V до V I I I разреда

Група А и Група Б

час

време

понедељак

уторак

среда

четвртак

петак

1. 14.00-14.30 Група А Група Б Група А Група Б Група А
2. 14.35-15.05 Група А Група Б Група А Група Б Група А
ВЕЛИКИ ОДМОР (15 минута)
3. 15.20-15.50 Група А Група Б Група А Група Б Група А
4. 15.55-16.25 Група А Група Б Група А Група Б Група А
5. 16.30-17.00 Група А Група Б Група А Група Б Група А
6. 17.05-17.35 Група А Група Б Група А Група Б Група А

 

 • Једне недеље група А иде понедељак, среда и петак, а група Б иде уторак и четвртак, а следеће недеље група Б иде понедељак, среда и петак, а група А иде уторак и четвртак и тако даље, наизменично.
 • Значи, 1. септембра (уторак), у поподневну смену долазе само ученици групе Б.
 • С обзиром на организацију наставе, постоји могућност да ученици некада имају четири, а други дан шест часова. Такође, постоји могућност и блок часова, из појединих предмета, због наставника који раде у две школе.
 • Ученици чији су се родитељи определили да не похађају наставу у школи, обавезни су да прате наставу на даљину преко РТС-а. Такође, због комбинованог модела рада сви ученици су у обавези да буду активни на платформи Едмодо.
 • Испитивања и провере знања за све ученике организоваће се у просторијама школе у договору са предмнетним наставницима, а по одлуци Министарствапросвете, само кроз непосредни образовно-васпитни рад у школи, у утрвђеним терминима и уз поштовање препоручених хигијенских мера, а у складу са прописима којима се уређује оцењивање ученика у основном образовању и васпитању.

 

Организација уласка, боравка и изласка ученика из школе

 • Ученици првог, другог (преподневна смена) петог и шестог разреда (поподневна смена) у школу улазе из дворишта, а ученици трећег, четвртог (преподневна смена) седмог и осмог разреда (поподневна смена) користе главни улаз службени улаз школе. По истом распореду након завршене наставе, ученици излазе из школе.
 • За сваку групу одређена је учионица у којој се остварују сви часови наставе. Распоред ће бити истакнут на вратима учионице, на огласној табли школе и на огласној табли у зборници.
 • На улазу (уз обавезно растојање од најмање једног метра) пролазе кроз дезо-баријеру и дежурни наставник им дезинфикује руке, након чега се упућују ка својим учионицама, тако што држе десну страну степеница.
 • Током боравка и кретања кроз школски простор (зграду и двориште), ученици и сви запослени носе маске које прекривају уста и нос. Маске се могу скинути током часа, док ђаци слушају предавање, али под условом да међу њима и између ђака и наставника постоје прописано растојање. Приликом сваког међусобног приближавања маске се морају ставити. Груписање ученика није дозвољено, како у просторијама школе, тако и у дворишту.
 • Ученици који имају здравствени проблем имају могућност ношења визира.
 • Током конзумирања ђачке ужине, донете од куће, ученици скидају маске. Размена хране и пића међу ученицима није дозвољена.
 • За време великог одмора ученици не смеју напуштати просторије школе и школског дворишта. По завршетку великог одмора, сви ученици користе улаз из дворишта, поштујући дистанцу, пролазе кроз дезо-баријеру и дезинфикују руке.
 • Сваки одлазак у тоалет, подразумева поштовање здравствено-хигијенских мера.

 

Поступање родитеља и комуникација са наставницима

 • Родитељи прате дете до улаза у школско двориште или главни улаз, само родитељи првака, у прве две радне недеље, пратиће своју децу до улаза у школску зграду (улаз из дворишта).
 • Родитељи не улазе у школу. Уколико је у питању изузетна ситуација, родитељ се обраћа дежурном наставнику. Сва комуникација између родитеља и наставника одвија се преко друштвених мрежа. Родитељски састанци биће организовани само за родитеље првака и петака, док ће родитељи других ученика информације добити од својих одељењских старешина. Обавеза родитеља јесте да у свакој комуникацији, у школским просторијама и дворишту, има маску.
 • Обавеза родитеља је да свакодневно, пре поласка у школу, свом детету измере температуру. Уколико дете или било који члан породице показују симптоме инфекције КОВИД 19 вирусом, ученик не долази у школу, а о ситуацији обавештава одељењског старешину.

 

Настава на даљину у ОШ Јосиф Панчић

Настава на даљину организује се за ученике првог циклуса који не похађају редовну наставу и за ученике другог циклуса у данима када наставу прате онлајн (сваког другог дана).

За наставу на даљину у нашој школи користе се:

 • платформа за учење Едмодо (у другом циклусу),
 • ТВ часови које емитује јавни медијски сервис Србије, РТС,
 • апликација вибер и електронска пошта (у првом циклусу).

Платформа Едмодо одабрана је јер су ученици старијих разреда упознати са радом на овој платформи, а наставници, као и сваки ученик имају приступне шифре за њу. Одељења петог разреда ће у првим недељама септембра бити обучена за рад и коришћење платформе Едмодо.

 

Примена мера заштите здравља ученика и запослених

Школа континуирано прати епидемиолошку ситуацију и све активности организује на начин који осигурава заштиту здравља ученика и запослених.

У сарадњи са надлежним институцијама, припремљено је упутство о мерама заштите здравља ученика и запослених. Са садржајем овог упутства упознати су сви запослени у школи, а ученици ће бити обавештени о томе на првим часовима наставе.

У школи је одређена просторија за изолацију ученика код којих се током трајања наставе примете симптоми инфекције КОВИД 19 вирусом. Такви ученици биће под надзором дежурног наставника док по њих не дође родитељ који ће одмах бити обавештен.

 

СРЕЋАН ПОЧЕТАК И ДОБРО ЗДРАВЉЕ СВИМ УЧЕНИЦИМА, РОДИТЕЉИМА И ЗАПОСЛЕНИМ ШКОЛЕ!