Препоруке за безбедан боравак у школи

 • Први час са одељењским старешинама биће посвећен едукацији ученика у вези са начином заштите током пандемије Ковид19;
 • Сликовна упутства о правилном одржавању личне хигијене и постери о одржавању физичке дистанце постављени су на видљивим местима у просторијама школе;
 • Родитељи треба свако јутро, пред полазак у школу, да провере свом детету телесну температуру, као и то да ли има неке симптоме респираторне инфекције и уколико има повишену температуру или неке од симптома, дете НЕ ШАЉЕ у школу и о томе обавештава учитеља или одељењског старешину;
 • Наставно и ненаставно особље НЕ ТРЕБА да долази у школу уколико има повишену телесну температуру или неки од симптома респираторне инфекције, и о томе обавештава директора школе;
 • Особе које доводе децу у школу НЕ УЛАЗЕ у школу и школско двориште, већ децу прате до улаза у школску зграду или капије школског дворишта,
 • У просторијама школе и школском дворишту, при улазу и излазу из школе, одржавати прописану дистанцу од 1,5 метара;
 • Сви ученици, наставници и ваннаставно особље, за време боравка у школи, обавезно носе маске (покривање носа, уста и браде);
 • Ученици могу да скину маске, само за време слушања наставе;
 • Обавезно је редовно прање руку, водом и сапуном, у трајању од најмање 20 секунди или дезинфекционим седством (70% алкохол);
 • Дезинфекциона средства налазе се на улазима у школу и у свакој учионици;
 • У учионицама је дозвољен боравак највише 15 ученика;
 • Свака група ученика има своју учионицу, односно ученици не мењају учионице;
 • Додатно је појачана хигијена учионица, тоалета и другог школског простора;
 • Просторије се редовно проветравају природним путем и отпад се редовно уклања;
 • Све активности ученика (певање, викање, навијање, колективни спортови...), који могу изазазвати појачано стварање аеросола, укинуте су;
 • Наставу физичког васпитања држати на отвореном кад год то дозвољавају услови;
 • Препорука је и да се сви други часови и облици наставе, кад год то временски услови дозвољавају, изводе на отвореном;
 • Пре и после наставе, као и за време одмора, не стварати гужву и држати прописану дистанцу;
 • На оба улаза у школу налази се дежурно особље које прихвата ученике и води рачуна о поштовању прописаних препорука – обавезно ношење маски (покривање носа, уста и браде), пролазак кроз дезо-баријеру, дезинфекција руку, физичка дистанца, кретање степеницама десном страном;
 • У школи и школском дворишту обезбеђено је појачано дежурство наставника;
 • У случају било какве сумње о постојању респираторне инфекције одређена је просторија за изолацију, у коју се смешта ученик, за то време се обавештавају родитељи и надлежне институције.